Hadyr

Privacybeleid en Algemene Voorwaarden

Privacybeleid

Beheer

Het website-adres is: https://buikdansenutrecht.nl/presssite en Gerie den Besten beheert de informatie. Ze is te bereiken via hadyr@live.nl.

Bezoekers

De persoonsgegevens die verwerkt worden heb je zelf verstrekt om gebruik te kunnen maken van de aangeboden diensten of producten. Het gaat om de volgende gegevens:

  • Voor en achternaam
  • Woonplaats
  • Emailadres
  • Telefoonnummer

Gebruik van gegevens

Je gegevens worden gebruikt om je te infomeren over diensten en producten en eventuele wijzigingen. Je ontvangt dan een email of telefonisch bericht.
Je gegevens worden in een veilige omgeving bewaard. En niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens zijn gevraagd.
Je gegevens worden niet aan derden verstrekt tenzij het nodig is om de overeenkomst te kunnen uitvoeren of als het wettelijk verplicht is.
Ben je van mening dat je gegevens onzorgvuldig worden gebruikt, neem dan contact op met hadyr@live.nl.

Contactformulieren

Op de website buikdansenutrecht.nl vul je een aanmeldingsformulier in als je een proefles aanvraagt voor buikdansen of bellyfit. De gegevens zijn veilig opgeslagen en worden na een jaar verwijderd uit het googledocs formulier.
Daarnaast kun je inschrijven voor de nieuwsbrief. De nieuwsbrief wordt opgemaakt en verstuurd via Mailchimp. Hoe je gegevens door hen worden beveiligd kun je hier lezen.

Cookies

Buikdansenutrecht.nl maakt geen gebruik van cookies.

Disclaimer

Buikdansenutrecht.nl heeft het recht om de inhoud van het privacy beleid te wijzigen, zonder mededeling. Het is voldoende dat de tekst is aangepast op de website.

Algemene Voorwaarden

Algemeen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en werkzaamheden van buikdansenutrecht.nl.
Buikdanseres Hadyr geeft de lessen, cursussen en workshops, tenzij dat niet mogelijk is door omstandigheden zoals ziekte, overlijden van naasten of andere dringende reden. Hadyr heeft het recht om vervanging te regelen en een gekwalificeerde collega te regelen.
Deelname aan lessen en cursussen is helemaal op eigen risico. Je kunt geen aanspraak maken op vergoeding bij letsel, schade of als je spullen kwijtraakt.
Het is verboden om foto of video opnames te maken, tenzij je ter plaatse toestemming vraagt aan de aanwezigen.

Deelname aan cursussen en proeflessen

Als je aanmeldt voor een cursus of proefles ben je verplicht om het genoemde bedrag vooraf over te maken op rekeningnummer: NL53 TRIO 0784 8349 11, tnv Gerie den Besten, tenzij je een andere regeling hebt afgesproken.
De cursus kan vooraf worden geannuleerd als er sprake is van overmacht, zoals langdurige ziekte of te weinig aanmeldingen. Wordt de cursus tussentijds stopgezet, dan krijg je per mail een voorstel aangeboden. Het cursusgeld kan worden opgeschort of omgezet in deelname aan online lessen.
Gemiste lessen kun je inhalen bij lessen op een andere locatie binnen een periode van 3 maanden.